Trường MG Hoa Hồng tiến hành tuyển sinh trẻ cho năm học 2015-2016